Afspraak/verhindering
Voor het maken van een afspraak kun je telefonisch of via e-mail contact opnemen. Wanneer je een afspraak hebt gemaakt en verhinderd bent of deze wilt annuleren, dien je de afspraak minimaal 24 uur van tevoren telefonisch af te zeggen; dit mag ook via WhatsApp. Bij annulering minder dan 24 uur van tevoren is Ank van der Thiel helaas genoodzaakt om de geplande tijd hiervoor in rekening te brengen.

Betaling
Voor het consult ontvang je per e-mail een factuur. Deze dient binnen 14 dagen betaald te worden. Er wordt aan gewerkt om voor volgend jaar een (gedeelte) van een behandeling vergoed te krijgen door de zorgverzekeraar.

Materiaal

Het is niet toegestaan om materiaal (behandelplannen/informatie) van Ank van der Thiel te kopiëren en/of aan derden te verstrekken mits je hiervoor toestemming hebt gekregen van Ank van der Thiel.

Privacy
In de behandeling is uw privacy gewaarborgd.

Klacht
Ank van der Thiel streeft naar een optimale samenwerking en een professionele behandeling. Mocht je desondanks een klacht hebben over de behandeling, dan wordt je verzorgd om contact op te nemen met Ank van der Thiel. De klacht zal serieus en in vertrouwen behandeld worden. Samen wordt er naar een passende oplossing gezocht.

Aansprakelijkheid
Deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld, desondanks is Ank van der Thiel niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de volledigheid of betrouwbaarheid van de inhoud hiervan. De, op de website aangeboden informatie, wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. De informatie kan op ieder moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Ank van der Thiel.

Adviezen, gegeven door Ank van der Thiel, worden met grote zorg samengesteld en zijn resultaatgericht zonder dit te kunnen garanderen. Desondanks aanvaardt Ank van der Thiel geen aansprakelijkheid voor schade of letsel voortvloeiend uit, of verband houdend met, het opvolgen van door Ank van der Thiel verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld vanuit Ank van der Thiel.