Inleiding
Ank van der Thiel gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. Dat is vastgelegd in de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG).

Als je gebruik maakt van diensten van Ank van der Thiel, dan hebben wij gegevens van jou nodig. Die verstrek je via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via de mail of via contact met Ank van der Thiel. Denk hierbij aan:

-Naam
-Geboortedatum
-Adresgegevens
-BSN
-Telefoonnummer
-Gegevens zorgverzekeraar (naam, polisnummer)
-E-mailadres
-Bepaalde, ter zake doende, medische/vertrouwelijke gegevens

Waarom is dat nodig?
Ank van der Thiel heeft jouw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om jou op een adequate en deskundige wijze te kunnen begeleiden. Je persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

 

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?
Ank van der Thiel bewaard jouw gegevens tot uiterlijk twee jaar na jouw laatste consult.


Delen met anderen
Ank van der Thiel zal jouw gegevens indien noodzakelijk en met jouw instemming verstrekken naar andere zorgverleners voor behandeldoeleinden.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@ankvanderthiel.nl. Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om jouw persoonsgegevens gaat.


Beveiliging

Ank van der Thiel neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je desondanks de indruk dat jouw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, jouw gegevens onjuist bewaard worden of zonder jouw toestemming worden bewerkt of gedeeld, neem dan contact op met ons via info@ankvanderthiel.nl

Cookies
Wij maken gebruik van cookies en andere technologieën in onze services wanneer je onze site bezoekt.

Een ‘cookie’ is een klein stukje informatie dat een website an jouw apparaat geeft wanneer je een website bekijkt. Cookies zijn erg nuttig en kunnen voor veel verschillende doeleinden worden gebruikt. Ze helpen je met efficiënt van pagina naar pagina navigeren, bepaalde functies automatisch te activeren, jouw voorkeuren te onthouden en je websitebezoek gemakkelijker te laten verlopen.

Cookies bevatten geen informatie waarmee jouw identiteit kan worden vastgesteld. Je kunt de cookies verwijderen door de instructies van jouw apparaatvoorkeuren te volgen. Als je ervoor kies om cookies uit te schakelen, kunnen bepaalde functies op onze site niet goed werken.

Hoe beschermen we jouw gegevens?
Wij gaan zorgvuldig met jouw gegevens om. De gegevens die je aan ons verstrekt zijn persoonlijk, worden binnen ons bedrijf bewaard en niet verstrekt aan derden. Alleen Ank van der Thiel heeft toegang tot jouw gegevens.

Updates of wijzigingen van dit Privacybeleid
We behouden ons het recht voor om het Privacybeleid periodiek aan te passen of te herzien. Wezenlijke veranderingen worden onmiddellijk van kracht op het moment dat het herziene Privacybeleid wordt gepubliceerd.

Meer informatie

Als je verder nog vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens door Ank van der Thiel, kun je contact met ons opnemen via info@ankvanderthiel.nl. Voor meer informatie over privacy kun je de website van Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.